15 சனவரி 2020, புதன்

பொதுக்காலம் முதல் வாரம் - புதன்

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி (யோவா 10: 27)

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! என் ஆடுகள் எனது குரலுக்குச் செவிசாய்க்கின்றன. எனக்கும் அவற்றைத் தெரியும். அவையும் என்னைப் பின்தொடர்கின்றன, என்கிறார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா.